Jonge helden!

Terug naar Jeugdboeken

Zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn

Leeftijd: 11 jaar en ouder
Aantal bladzijdes: 272
Uitgeverij: Christofoor
ISBN: 978 90 6238 830 1
Prijs: €13,90

Recensies en artikelen
Reacties van lezers
Boekbindersexpositie
Interview
Wil je zelf een reactie geven?

Samenvatting:

 1. De bedrieger bedrogen (1356)
  Een veel te rijke pastoor die zelfs arme mensen uitbuit, wordt op zijn beurt beetgenomen door de jonge Fulco.
 2. Heraut van de Zwarte Dood (1444)
  De pest woedt in de stad Hoorn. Elsbeth moet de taak van haar vader als stadsomroeper overnemen. Zullen zij, haar moeder en haar zusje de pest wel overleven?
 3. De nederlaag van Grote Pier (1518)
  De gevreesde plunderaar Grote Pier staat voor de poorten van Hoorn. Na de verwoesting van Medemblik is Hoorn aan de beurt. Fokke en zijn vriend helpen de verdedigers van de stad in hun strijd tegen Grote Pier.
 4. De prinsenvlag in top! (1573)
  Voor visserszoon Jan Haring en zijn vader wordt het vissen op de Zuiderzee onmogelijk gemaakt door de Spanjaarden die hun fuiken leegroven. Ze melden zich aan op een van de geuzenschepen en strijden mee in de Slag op de Zuiderzee.
 5. Als de Ark van Noach (1595)
  De jonge Lenthe Coninck helpt door haar tekentalent de scheepsbouwer Liorne helpt bij het ontwerpen van een nieuw type schip.
 6. Geen land mee te bezeilen … of toch? (1780)
  We leven in de nadagen van de VOC. Rieuwert Ruyg is geen gemakkelijk kind. Op den duur wordt hij zo onhandelbaar dat hij naar een tuchthuis moet of … kan aanmonsteren op een schip van de VOC.
 7. Brand in de Grote Kerk (1838)
  Bernadetta heeft een afspraak met haar vriendje, terwijl haar zusje in de Grote Kerk aan het spelen is. Dan breekt brand uit in de kerk …

Nominatie voor ‘Jonge helden!’

Het boek ‘Jonge helden!’ werd in 2009 genomineerd voor de Archeonprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt voor het mooiste jeugdboek gebaseerd op een echt gebeurd verhaal uit de geschiedenis.


Presentatie

Jonge Helden!’ van André Nuyens geschreven voor het jarige Hoorn

Uit: ’Zondag’,13 mei 2007

Gisteren vond in de Schutterijzaal van het Westfries Museum in Hoorn de presentatie plaats van het jongste boek ‘Jonge helden!’ van de Hoornse kinder- en jeugdboekenschrijver Andre Nuyens. Dat boek schreef hij speciaal ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van onze fraaie stad Hoorn waar nog zoveel geschiedenis terug te vinden is. Het was een levendige presentatie met verschillende personen in historische klederdracht en een deel van het Adhoc Orkest dat historische muziek speelde. De presentatie was ook het startschot van een boekbindwedstrijd van dit boek door handboekbinders uit Nederland en België die zal uitmonden in een expositie in oktober in het Westfries Museum.

‘Jonge helden!’ bevat zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn, van de uitbraak van de pest in de Middeleeuwen tot en met de brand in de Grote kerk in de 19e eeuw. Verhalen waarin gewone meisjes en jongens uitgroeien tot helden bij gebeurtenissen die van groot belang zijn geweest in de geschiedenis van de stad Hoorn.

In de verhalen wilde de schrijver de nadruk leggen op de ‘schatten’ van Hoorn, dat wil zeggen op bijzondere personen en gebeurtenissen die invloed hebben gehad of nog hebben in het Hoorn van toen en nu, of op voorwerpen en plekken die in het verleden een belangrijke rol gespeeld hebben. Een groot aantal voorwerpen dat in de verhalen genoemd wordt, is in het Westfries Museum te bewonderen.

Er staan nog heel veel historische gebouwen in Hoorn. Ook het stratenplan van de oude stad is in de loop der eeuwen weinig veranderd. Daardoor kon André Nuyens heel veel plekken gebruiken in de verhalen die nu nog duidelijk herkenbaar zijn. Dat is de band tussen het verleden en het heden.

Achter in het boek is een stadswandeling opgenomen langs plekken in Hoorn die in de verhalen genoemd worden. Met het boek in de hand kun je ter plekke fragmenten lezen die zich daar afgespeeld hebben.

‘Jonge Helden!’, 272 blz., uitgeverij Christofoor, Zeist, € 13,90 (juni 2007), is in elke boekhandel verkrijgbaar. Voor meer informatie over de schrijver en zijn boeken, zie www.andrenuyens.nl

oud-wethouder Roger Tonnaer neemt het eerste exemplaar in ontvangst
de levende ‘jonge helden’ krijgen een tweede en een derde exemplaar.
leden van het AdHoc orkest speelden oude muziek
de schrijver te midden van een aantal ‘historische’ personen

Recensies en artikelen

NBD/Biblion:Jonge helden!

In zeven verhalen die zich afspelen in de periode tussen 1356 en 1838 wordt aan de hand van belevenissen van verschillende jongeren een beeld geschetst van de stad Hoorn en haar bewogen geschiedenis. Er is sprake van opstand tegen het geestelijke en wereldlijke gezag, er is slimheid en verraad, zeeroof en koopmanschap. Er zijn rampen: de pest decimeert de bevolking op een moment in de geschiedenis en een grote brand verwoest op een ander moment de grote kerk. In alle gebeurtenissen spelen jonge mensen een rol, al dan niet heldhaftig. Tussendoor wordt gespeeld en geruzied en ontluiken vriendschappen en liefdes. De verhalen zijn stuk voor stuk boeiend, omdat aspecten van ons verleden worden beschreven vanuit een perspectief dichtbij de jeugdige lezer. Dat leidt enerzijds tot vlotte verhalen, anderzijds tot een wel steeds duidelijk aanwezige verteller. Er zijn wat onzorgvuldigheden in de tekst. Niet elk gegeven lijkt even historisch of psychologisch verantwoord. Voorzien van een verklarende woordenlijst, een oude stadskaart en een beschrijving van een wandeling langs de in dit boek beschreven historische plekken. Vanaf ca. 12 jaar.

(D.J. Hoenink)

Top

Wandeling met ’Jonge helden!’ door Hoorn

Trouw 30-06-2007 | Haro Hielkema

Vanwege 650 jaar Hoorn schreef André Nuyens in ’Jonge helden!’ zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn (voor 11 jaar en ouder), euro13,90, Uitg. Christofoor, ISBN 9789062388301. Achterin staat een stadswandeling beschreven op basis van het boek. Het Westfries Museum (bij het Rode Steen) laat veel zien over het Hoorn van vroeger.

Een illuster rijtje: Jan Haring, Rieuwert, Jan Pieterszoon Coen. In Hoorn ligt onze zeegeschiedenis op straat.

Hoorn is net een jongens- en meidenboek. Op iedere hoek van de straat ligt wel een spannend verhaal voor het oprapen. Wijs in het oude centrum een gevel aan, en er zit een mooi avontuur achter.

In Hoorn beleef je wat, vroeger en nu. Zo word je van school getrapt omdat er geen land met je te bezeilen valt, en zo vaar je als jongmaatje op een Oost-Indiëvaarder de haven uit. Zoals Rieuwert, een donderstraal die zo (misschien) toch nog goed terechtkomt (1780).

Neem ook het verhaal van die eenvoudige vissersjongen, die een heel leven op de Zuiderzee vóór zich heeft als het oorlog wordt met de Spanjaarden. Omdat hij aan boord van een Spaans oorlogsschip klimt en de gehate vlag in de mast weet te verwisselen voor die van de Prins van Oranje, wordt hij een held voor de natie (1573). Zijn naam leeft voort tot op de dag van vandaag: Jan Haring. Bij de haven is zelfs een steegje naar hem vernoemd.

En zo is er de geschiedenis van Elsbeth, dochter van de stadsomroeper die de Zwarte Dood tegenkomt: de pest. Zoals zoveel inwoners van Hoorn overlijdt hij. Elsbeth, die hem al hielp met het verzamelen van nieuws, neemt zijn taak over (1444).

Hoorn heeft veel van dit soort ’jonge helden’, zoals jeugdboekenschrijver André Nuyens ze noemt. Jongens en meiden, die allerlei avonturen beleven in de bewogen geschiedenis van de stad. Achter in het boek ’Jonge helden!’ beschrijft Nuyens een stadswandeling langs straten en plekken die in de verhalen een belangrijke rol spelen. Heb je zijn boek gelezen, dan sta je plots in het Claes Stapelshofje waar Rieuwert Ruyg zich in de struiken verstopt wanneer hij achterna wordt gezeten door een politieman of aan de Korenmarkt waar Fulco een bedrieglijke pastoor in het water duvelt (1356).

>>>Lees verder

Top

Boek om te lezen en beleven

Uit: Noordhollands Dagblad, alle edities, pagina Cultuur, 12-5-07.
door Martin Menger

Schrijver André Nuyens verwerkt historie Hoorn tot leesvoer

Hoorn - Het is een manier om je (kinder)boek en een stadswandeling te bundelen: de Hoornse schrijver André Nuyens brengt in zijn nieuwe boek ’Jonge helden’ de historie van zijn stad op een leuke manier dichterbij.

Nuyens (59) heeft al ruim twintig kinderboeken op zijn naam staan. Omdat Hoorn dit jaar viert dat 650 jaar geleden de stadsrechten werden verleend, wilde hij ook iets met dit thema doen. In ’Jonge helden’ bundelt hij zeven verhalen. De hoofdpersonen zijn allemaal kind of jong, hun belevenissen zijn rechtstreeks afgeleid van feiten uit de rijke historie.
Het is een aantrekkelijk (voorlees)boek geworden van een man die leesbaar ervaring heeft om verhalen in zo’n vorm te gieten dat jonge lezers erin weg kunnen dromen. Goede en vooral toegankelijke taal, korte zinnen. Elk verhaal is helder, maar heeft voldoende lading om een beetje boekenwurm erin mee te trekken.

Tijdschets
Het leuke is dat Nuyens geen verkrampte tijdschets wil geven, maar de verhalen bouwt om een hoofdpersoon van wie de emoties goed naar voren komen. Bijvoorbeeld een jongen die verbannen is uit de stad en een gemene priester de rekening presenteert. Het kost niet veel moeite om zo’n kort verhaal te lezen alsof je zelf in de middeleeuwen bent aangeland.
In sommige verhalen gaat het er spannend en heftig aan toe, zoals ’de nederlaag van grote Pier’. Er wordt gevochten en zelfs jongens hebben daarin een rol.
Hetzelfde gebeurt in het verhaal over de jonge visserszoon Jan Haring, die in 1573 betrokken raakte bij de Slag op de Zuiderzee. Hij was de jongen die de vlag van de Spaanse admiraal Bossu van de mast van zijn vlaggenschip haalde en de oranjevlag ervoor in de plaats hing.
Dat de historie in al die verhalen soms nog tasbaar is, wordt duidelijk wanneer je het laatste hoofdstuk openslaat. Geen verhaal, maar wel een uitnodiging om je eigen fantasie eens de ruimte te geven. Nuyens heeft een stadswandeling gemaakt, langs alle plekjes die in de zeven verhalen aan de orde komen. Dubbele pret: eerst lezen, en dan met eigen ogen zien.

Boek: ’Jonge Helden’, zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn, door André Nuyens. Uitgeverij Christofoor, prijs 13,90 euro (juni 2007).

Top

‘Jonge helden!’ van André Nuyens hoort thuis in elk Hoorns gezin!

Uit: Westfriesland op Zondag, zondag 6 mei 2007

Hoorn bestaat dit jaar 650 jaar. Ter gelegenheid daarvan schreef de Hoonse kinder- en jeugdboekenschrijver André Nuyens een boek met zeven boeiende verhalen voor jong en oud uit de bewogen geschiedenis van de stad Hoorn.

De stad Hoorn heeft heel wat moeten doorstaan: de pest, tijden van grote armoede, de aanval van Grote Pier, de Slag op de Zuiderzee en verschillende grote branden. Daartegenover staat de ontdekking van het fluitschip door de Hoornse scheepsontwerper Liorne en de grote welvaart van de stad in de bloeitijd van de VOC. Al deze zaken komen aan bod in de verhalen die zich over bijna 600 jaar uitstrekken.

De avontuurlijke verhalen spelen zich weliswaar in het verleden af, maar dat staat het leesplezier zeker niet in de weg. Spanning staat voorop in deze verhalen waarbij de lezer ‘en passant’ een stuk geschiedenis van de stad Hoorn meeneemt.

En dat is precies wat de schrijver André Nuyens bij het schrijven van deze zeven verhalen voor ogen stond.

‘Er staan nog heel veel historische gebouwen in Hoorn. Ook het stratenplan van de oude stad is weinig veranderd. Daardoor kon ik veel plekken gebruiken in de verhalen die nu nog in de stad aanwezig zijn. Dat is de band tussen het verleden en het heden. Daarom ook heb ik achter in het boek een stadswandeling opgenomen die leidt langs alle belangrijke plaatsen die in het boek een rol spelen. Je kunt op die manier een fragment uit het boek lezen op de plek waar het zich heeft afgespeeld.’

Het was een uitdaging voor de schrijver een aantal historische verhalen uit het 650 jaar oude verleden van onze mooie stad Hoorn op te diepen, verdeeld over de verschillende periodes uit de geschiedenis van de stad. Zo begint het boek met een verhaal dat zich afspeelt in het middeleeuwse Hoorn, er is een verhaal uit de tijd van de Renaissance, een verhaal dat zich afspeelt in de tijd van de VOC etc.

In die verhalen wilde André Nuyens de nadruk leggen op de ‘schatten’ van Hoorn, dat wil zeggen op bijzondere personen en gebeurtenissen die invloed hebben gehad of nog hebben in het Hoorn van toen en nu, of op voorwerpen en plekken die in het verleden een belangrijke rol gespeeld hebben. Een groot aantal voorwerpen dat in de verhalen genoemd wordt, is in het Westfries Museum te bewonderen.

‘Het zijn verhalen in een historisch jasje dat lekker moet zitten,’zegt de schrijver.

‘Natuurlijk wilde ook ik in dit bijzondere jaar aandacht besteden aan de rijke geschiedenis van de stad Hoorn. Ik had wel 20 verhalen kunnen schrijven. Maar een lezer wil op de eerste plaats een lekker verhaal. Als dat voor elkaar is, neemt hij automatisch de historische werkelijkheid mee in zijn gedachten.’

‘Met dat doel voor ogen hoop ik de Hoornse jeugd op speelse wijze een historisch besef en dus een positief, zelfs trots stadsgevoel bij te brengen betreffende hun geboortestad. Zij zijn immers de volwassenen van de toekomst die de historische rijkdom van Hoorn moeten waarborgen. En hoe kun je dat beter doen dan ze dat via avontuurlijke, humoristische en soms ontroerende verhalen aan te reiken?’

Zoals geldt voor zijn al zijn historische romans, is ‘Jonge helden!’ ook een cross over: het kan ook prima gelezen worden door volwassenen. Achter in het boek zijn een verklarende woordenlijst en de beroemde stadsplattegrond van kaartenmaker Blaeu uit 1649 opgenomen.

‘Jonge Helden!’, gebonden in een speciale uitgave met stofomslag, is ook een prima boek voor kinderen en volwassenen om mee te nemen op vakantie vanwege de grote variatie in de verhalen, waarin zowel jongens als meisjes van rond de 12 jaar de hoofdrol spelen.

Top


Reacties van lezers

Mei 2008, twee heerlijke weken op Chios (Griekenland).

Een uitgelezen periode om mijn kennis van de kinderboekenliteratuur weer op peil te brengen. Daarom (eindelijk) de eerste delen van Harry Potter gelezen en 'Jonge Helden!'.

Schitterend boek André! Een schat aan historische wetenswaardigheden en heerlijk om te lezen. Verplichte kost voor de jeugd in het algemeen en de Hoornse jongeren in het bijzonder.

Dat je nog maar veel boeken van dit niveau mag schrijven.

Nico

Van: Ben Nuyens
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2007 21:20
Aan: Andre sr Nuyens
Onderwerp: Jonge helden

André,

In de vakantie heb ik jouw nieuwste oeuvre Jonge Helden gelezen. Blij verrast door het hoge niveau dat je inmiddels hebt bereikt en daarmee bedoel ik de vlot te lezen dialogen en de vaart die je weet te behouden in de gebeurtenissen. Heel sterk vond ik dat in De prinsenvlag in top! De zeeslag duurt even, daarom lijkt het mij moeilijk om de spanning erin te houden ,maar dat lukt je heel goed. Heraut van de Zwarte Dood, De nederlaag van grote Pier, De prinsenvlag in top!, Als de Ark van Noach vond ik de beste verhalen, ook als historische verhalen, spannend met vindingrijke vondsten, maar ook educatief .Dan volgt mijns inziens Brand in de Grote Kerk. Geen land mee te bezeilen ....of toch en De bedrieger bedrogen vond ik minder, maar evengoed zeer lezenswaardig. Mijn gedicht is dus in goed gezelschap. Jij begint je te ontwikkelen als een veelschrijver. Adriaan Roland Holst zei over Simon Vestdijk dat hij sneller schreef dan god kon lezen. Dat is een kwalificatie waar jij - als je niet uitkijkt - ook aan gaat beantwoorden.

Ook Marian heeft je boek in één adem uitgelezen en dat doet ze alleen als ze geboeid is.

Kortom, bravo(3x) en ga zo door!

Groet en kus
Ben

Hallo André,

Super boek!

Leest als een trein omdat het vlot is geschreven, zowel wat betreft stijl als inhoud, en omdat elk verhaal spannend is, zelfs voor volwassenen.

Een combinatie maken van verhaal, wandeling en historie vind ik een bijzonder geslaagd idee. Ik was blij met de oude plattegrond, en ik ga zeker de wandeling maken en naar het Westfries Museum om de scheepskist te zien en de zwaarden van Bossu. Mijn voorouders komen uit Hoorn, en ik heb me vaak afgevraagd hoe ze woonden, waar, en hoe de stad er toen uitzag. Daar heb ik nu een beter beeld van, vooral ook omdat jouw verhalen zich in verschillende tijden afspelen.

‘Jonge Helden!’ is een uitstekende, spannende en leuke manier om meer van Hoorn te weten te komen, zonder dat ik het idee had dat ik een geschiedenisboek las. Je maakt het heel bereikbaar; de stad met haar huizen, havens, straten en steegjes, maar ook de voorwerpen die in de verhalen voorkomen; je vertelt waar ik ze kan vinden. Ik kijk met nieuwe ogen naar mijn stad!

De manier waarop je vertelt is heel effectief. Eerst vertel je kort waar het verhaal over gaat en in welke tijd het speelt; een goed idee met die losse verhalen. Je begint het verhaal met een gesprek tussen de helden, waardoor je de lezer, hup, zo het verhaal intrekt. Binnen een paar bladzijden slaag je erin ons van de helden te doen houden, en dan begint het avontuur. De cursieve afsluiting, waarin je ons weer naar het hier en nu haalt, vond ik heel prettig om te lezen.

Ik heb het boek gisteravond uitgelezen, dus de beelden zijn nog vers, maar het is aan jouw schrijfstijl te danken dat die beelden waarschijnlijk nog lang blijven hangen. Ik zie de helden zo door de stad rennen, ik kan de geuren van de haven en de markt ruiken. Het verhaal over Jan Haring zal me waarschijnlijk het langst bijblijven, misschien omdat ik zelf moeder ben, en steeds tranen in mijn ogen krijg als ik denk aan Jans moeder, die liever niet wilde dat haar zoon een held was; ze wil hem gewoon terug. Ik had het ook helemaal niet aan zien komen dat het fout afliep, ik hoopte nog lang dat het een vergissing was.

En dan die ontluikende liefde tussen Lenthe en Arent, en Bernadette en Nicolaas, heerlijk herkenbaar. Hoe kan ik zien dat hij mij ook leuk vindt? Handen die elkaar raken… Goed gedaan!

Het zijn heel afwisselende en volwassen verhalen, vind ik: omdat de onderwerpen nogal van elkaar verschillen, maar ook omdat ze onvoorspelbaar zijn; het loopt niet allemaal goed af. Dat verhoogt de spanning, en het geeft me als lezer de indruk dat je mij als lezer, maar ook de historie van de stad, serieus neemt. Bij kinderen zal dat niet anders zijn.

De helden zijn gelukkig niet allemaal even liefjes en nobel. Je laat ons even stilstaan bij hun gevoelens en emoties, maar dan gaat het verhaal weer verder. Als volwassene zou ik meer van hun innerlijke wereld te weten willen komen, maar voor een kinderboek heb je, denk ik, de juiste balans gevonden.

Als vrouw en als moeder zou ik meer willen weten over de rol van vrouwen in de tijden die jij beschrijft. Dat past natuurlijk helemaal niet in een kinderboek, maar als je een onderwerp zoekt voor een nieuw boek… Ze moeten een moeilijk leven hebben gehad als hun man op zee zat. En zouden ze allemaal zo zachtaardig en meegaand zijn als in Jonge Helden! ? Rieuwert had van mij een flinke uitbrander kunnen verwachten.

Dit wordt vast een goedgelezen boek, en er komt vast ook een tweede druk.

Je hebt het boek duidelijk met liefde geschreven, en ik kan eigenlijk niet wachten tot mijn eigen jonge helden oud genoeg zijn om het te lezen, en om daarna samen naar Hoorn te gaan en alle plekken en voorwerpen te bekijken!

Prachtig gedicht trouwens van Bernard Nuyens

Je mag trots zijn, André!

Groeten,

Désirée Kool-Bierenbroodspot

Top


Boekbindersexpositie

Unieke boekbindersexpositie rond ‘Jonge helden!’ van André Nuyens

Op 5 oktober a.s. vindt in de Schutterijzaal van het Westfries Museum te Hoorn de opening plaats van de kunstboekbandexpositie ‘Jonge helden in de band’. Tegelijkertijd zal André Nuyens zijn boek “Jonge Helden’ in het kader van de Kinderboekenweek 2007 opnieuw onder de aandacht brengen.

Het boek, uitgebracht ter gelegenheid van het feit dat Hoorn 650 jaar stadsrechten heeft, vormt de basis voor een tentoonstelling van boekbanden van de ‘Jonge Helden’ door handboekbinders uit Nederland en België. Een unieke tentoonstelling voor Noord-Holland.

Handboekbindster Marja Wilgenkamp uit Blokker kwam met het idee, in dit voor Hoorn bijzondere jaar, het boek als uitgangspunt te nemen voor een expositie van kunstboekbanden.

Uitgeverij Christofoor drukte voor de boekbinders de verhalen op speciaal papier en daarmee is een dertigtal kunstboekbinders aan de slag gegaan. Ze lieten zich inspireren door de verhalen, de titel en de cultuurhistorie van het jarige Hoorn. Iedere boekbinder gebruikte eigen technieken en materialen om een kunstband te maken. Het resultaat van hun arbeid is te zien op de tentoonstelling ‘Jonge Helden’ in de band’. Jan de Bruin, archivaris van het Westfries Archief, zal de expositie die begint in het Westfries Museum, officieel openen.

Tijdens het programma ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling zullen leerlingen van de basisscholen De Rank en De Dobbelsteen een van de verhalen uit het boek ‘Jonge helden!’ als toneelstuk opvoeren. Het muzikale duo Nathalie Pieterse (viool) en Maartje van der Weerd (harp) zal passende oude muziek verzorgen. Verschillende personen in historische kledij zullen het geheel van een historisch tintje voorzien. In december verhuist de expositie naar het Westfries Archief

Kies mee voor de publieksprijs

Aan de bezoekers van de expositie wordt gevraagd aandachtig naar alle kunstboeken te kijken en drie boekbanden te kiezen die hen het meest raken.
De maker van de boekband die door het publiek het meest gewaardeerd wordt, krijgt aan het eind van de expositie de publieksprijs uitgereikt.

Expositie ‘Jonge helden in de band’, Westfries Museum in Hoorn, Rode Steen 1, 1621 CV Hoorn.
5 oktober t/m 2 december 2007.
Openingstijden: ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur; zat/zond. 14.00-17.00 uur.
De tentoonstelling wordt daarna voortgezet in het Westfries Archief, Blauwe berg 5c, 1625 NT Hoorn, 4 december 2007 t/m 25 januari 2008.
Openingstijden: di t/m vr. 9.00-17.00 uur, 2e +4e dond. v.d. maand: 18.30-21.30 uur.

Top

Boekbinders presenteren 'Jonge helden' 26 maal anders

8-10-2007 : Boekbinders presenteren 'Jonge helden' 26 maal anders

Zeker in dit feestjaar worden in het Westfries Museum vele tentoonstellingen officieel geopend, maar op 5 oktober was de belangstelling van genodigden wel heel groot. In een propvolle Schutterszaal opende archivaris Jan de Bruin van het Westfries Archief de expositie ‘Jonge helden in de band’. Zesentwintig boekbinders uit Nederland en België hebben van het jeugdboek Jonge helden van de Hoornse auteur André Nuyens evenveel unieke gebonden exemplaren gemaakt. Het publiek mag uitmaken welk boek het mooiste is.

De jonge helden zijn de kinderen die figureren in het gelijknamige boek dat André Nuyens schreef ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Hoorn. Zijn boek bevat zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van de stad, waarin kinderen een heldenrol vervullen. Kinderen van groep 8 van de basisscholen De Rank en De Dobbelsteen voerden ondanks de kleine ruimte en de warmte met verve een toneelstukje op over de totstandkoming van het beroemde Hoornse fluitschip, waar een van de zeven verhalen over gaat.

Boekbindster Marja Wilgenkamp uit Blokker - samen met Nuyens initiatiefnemer van de tentoonstelling - zei tijdens de presentatie dat het kunstboekbinden in Nederland bepaald geen traditie is. Daarom is het zo bijzonder dat 26 boekbinders uit het hele land en uit België een exemplaar van Nuyens’ boek hebben gebonden en van een speciale kunstband hebben voorzien. Hun boek is geïnspireerd op de titel, de inhoud of de stad Hoorn. Speciaal voor de boekbinders stelde uitgeverij Christofoor het boek in losse katernen beschikbaar.

Het mes snijdt aan twee kanten: voor de boekbinders is dit een prachtige kans om hun werk te laten zien en het publiek kan daarvan genieten.

Dat er oog is voor het unieke van dit initiatief, bleek wel uit de grote opkomst. Uiteraard waren er vele boekbinders aanwezig, maar ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag was vertegenwoordigd. Hoornse belangstelling was er onder meer vanuit de Stichting Hoorn 650 (voorzitter Dick Louwman en secretaris Peter van Loon) en het gemeentebestuur (de wethouders Witteveen en Van der Maat).

De tentoonstelling is tot en met 2 december te zien in het museum. Daarna wordt ze tot en met 25 januari voortgezet in het Westfries Archief. Het publiek krijgt ter plekke de kans het mooiste exemplaar uit te kiezen. De uitverkoren handboekbinder krijgt aan het slot van de tentoonstelling een publieksprijs uitgereikt.

Mirjam Scholten op website van de Stichting Hoorn650

Top

Helden (20 afbeeldingen)

Presentatie Jonge Helden in de band. Foto's: Karin Sijp.

Klik voor een grotere weergave.

Top

Boeken van verhalen Nuijens in Westfries Museum

hoorn - De Schutterijzaal van het Westfries Museum puilde gistermiddag uit met kinderen. Die speelden in historische kledij korte stukjes na uit het boek ’Jonge Helden’ van de Hoornse kinderboekenschrijver André Nuijens. Het boek is verschenen met het oog op de viering van 650 jaar stad Hoorn, met daarin zeven verhalen over het Hoornse verleden.


Leerlingen van ‘De Rank’ en ‘De Dobbelsteen’
spelen ‘Als de ark van Noach’,
een verhaal uit ‘Jonge helden!

Alle drukte en het theaterspel van gistermiddag waren ter gelegenheid van de opening van een speciale expositie. Begin dit jaar heeft Nuijens het manuscript van dit boek aan 26 ambachtelijke boekbinders uit Nederland, België en Frankrijk gegeven. Zo werd een soort ’wedstrijd’ georganiseerd, waarvan het resultaat vanaf dit weekeinde in de vitrines van een van de andere zalen is te bewonderen. Dat zijn 26 bijzonder vormgegeven boeken, stuk voor stuk uniek. Maar wel allemaal met de inhoud van Nuijens.

(Foto Henk de Weerd)

Top


Interview met André Nuyens

Jonge Helden!’ van André Nuyens geschreven voor het jarige Hoorn

Vraag: Waar gaat je nieuwe boek over? Hoe kwam je op het idee voor het onderwerp?

Antwoord: Het zijn zeven losse verhalen met in elk verhaal een jongen of meisje van een jaar of 12 als hoofdpersoon. De stad Hoorn bestaat dit jaar 650 jaar en naar aanleiding daarvan zijn er allerlei festiviteiten. Daarom kwam ik op het idee om een verhalenbundel te schrijven met als uitgangspunt de geschiedenis van zeven eeuwen Hoorn, zodat de lezer een beeld krijgt van wat er zich in Hoorn in die 650 jaar heeft afgespeeld. Ik ben dus gaan grasduinen in naslagwerken over de geschiedenis van Hoorn op zoek naar gebeurtenissen die ik kon gebruiken voor mijn boek, gebeurtenissen die niet alleen voor Hoorn van betekenis zijn geweest, maar die ook iets algemeens hebben. De slag op de Zuiderzee bijvoorbeeld, die in een van de verhalen een belangrijke rol speelt, is van betekenis geweest voor heel Nederland.

Jonge helden!’ bevat zeven verhalen uit de geschiedenis van Hoorn, van de uitbraak van de pest in de Middeleeuwen tot en met de brand in de Grote kerk in de 19e eeuw. Verhalen waarin gewone meisjes en jongens uitgroeien tot helden bij gebeurtenissen die van groot belang zijn geweest in de historie van de stad Hoorn. Er staan nog heel veel historische gebouwen in Hoorn. Ook het stratenplan van de oude stad is in de loop der eeuwen weinig veranderd. Daardoor kon ik heel veel plekken gebruiken in de verhalen die nu nog duidelijk herkenbaar zijn. Ook dat is de band tussen het verleden en het heden.

Vraag: Zijn de hoofdpersonen dan ook echt historische figuren?

Antwoord: Nee, de gebeurtenissen zijn historisch, maar de meeste hoofdpersonen heb ik in die gebeurtenissen geplaatst. Een uitzondering is de figuur van Jan Haring in het verhaal ‘De prinsenvlag in top!’ Die jongen schijnt echt bestaan te hebben. Bij elk verhaal heb ik een voor- en een nawoord geschreven. In het voorwoord schets ik kort de situatie waarin het verhaal zich afspeelt en in het nawoord beschrijf ik hoe het in de werkelijkheid verder is gegaan met de hoofdpersonen en of er historische herinneringen en voorwerpen uit de betreffende periode zijn overgebleven in het Hoorn van nu. Er zijn bijvoorbeeld in het Westfries Museum hier in Hoorn zwaarden van Bossu, die in beslag genomen zijn toen hij gevangen genomen werd.

En aan het eind van het boek heb ik een verklarende woordenlijst opgenomen en een stadswandeling langs de historische plekken die in het boek voorkomen.

Eén van de belangrijkste redenen om dit boek te schrijven was voor mij dat je indirect kinderen die in Hoorn of omgeving wonen een stukje van de geschiedenis van hun eigen gebied meegeeft. Immers, wie zijn verleden niet kent, kent zijn heden niet.

Vraag: Wordt je boek straks ook in het kader van het 650- jarig bestaan van Hoorn gepresenteerd?

Antwoord:. Eergisteren vond in de Schutterijzaal van het Westfries Museum in Hoorn de presentatie plaats van mijn boek plaats. Het was een levendige presentatie met verschillende personen in historische klederdracht en een violiste en harpiste die klassieke muziek speelde. Ik vond het eervol in zo’n historisch decor mijn boek ten doop te houden. De presentatie was ook het startschot van een boekbindwedstrijd van mijn boek door handboekbinders uit Nederland en België. Aan die boekbinders is gevraagd om elk een persoonlijk omslag voor het boek te maken. Ze krijgen ieder losse katernen van mijn boek ‘Jonge helden!’ en gaan daarmee aan de slag. De resultaten worden dan in oktober, aan het begin van de Kinderboekenweek 2007, in het Westfries Museum tentoongesteld en het mooiste ontwerp krijgt een prijs.

De prijsuitreiking in het Westfries Archief waar de boeken ook nog een paar maanden worden geëxposeerd.

Vraag: Hoe ga je te werk voor het schrijven van een verhaal? Maak je eerst een globale opzet of begin je zomaar te schrijven?

Antwoord: In de loop van de jaren heb ik daar een persoonlijke vorm voor gevonden. Ik begin met onderzoek en dan weet ik hoe het verhaal begint en hoe het zal eindigen. Dan maak ik een opzet in hoofdstukken waarin ik per hoofdstuk allerlei notities onderbreng. Dan heb ik al een raamwerk en blijft het schrijven zelf nog over. Meestal schrijf ik dan per dag een hoofdstuk van ongeveer 8 pagina’s. Het onderzoek en het maken van een opzet nemen meer tijd en aandacht in beslag dan het schrijven zelf.

Vraag: Geef je een hoofdpersoon wel eens het karakter van iemand die je kent?

Antwoord: Dat komt wel voor. In één van mijn eerste boeken, ‘De geheime SMC’, heb ik een aantal dorpsfiguren uit het dorp waar ik vroeger woonde, ondergebracht in mijn boek. En als ik bijvoorbeeld een omafiguur nodig heb, heb ik daarbij wel een beetje mijn eigen moeder in gedachten.

Vraag: Welk soort boeken lees je zelf het liefst? Op je website is een aantal jeugdboeken genoemd. Welke boeken voor volwassenen vind je mooi?

Antwoord: Het liefst lees ik toch boeken met een historische achtergrond. ‘Het parfum’ van Patrick Süsskind vind ik bijvoorbeeld een mooi boek. Een voorbeeld van een spannend, literair verhaal tegen een historische achtergrond. Die combinatie boeit me het meest. Aan de andere kant lees ik ook graag gewoon thrillers.

Vraag: Je schrijft ook gedichten. Heb je een favoriete dichter?

Antwoord: Ja, mijn favoriete dichter is toch wel Kopland, omdat hij weliswaar heel filosofische beschouwingen in zijn gedichten onderbrengt, maar toch weet te eindigen met een frisse kwinkslag.

Vraag: Schrijf je het liefst voor een bepaalde leeftijdsgroep of vind je het bijvoorbeeld net zo leuk om een prentenboektekst te schrijven als een boek voor kinderen van een jaar of 10-12?

Antwoord: Ik vind het net zo leuk om een boek te schrijven voor heel jonge kinderen als voor oudere kinderen. Voor heel jonge kinderen moet je het taalgebruik aanpassen en de hoeveelheid informatie beperken en dat is een uitdaging.

Jonge helden!’, 272 blz., uitgegeven door uitgeverij Christofoor, met speciale stofomslag, voorzien van de historische kaart van Blaeu uit 1649 en een stadswandeling in het oude Hoorn, gebaseerd op de gebeurtenissen in de verhalen, €14,90.